αντλία νερού
0
TOPSHAK TS-WP1 : Αντλία ακάθαρτων με φλοτέρ και μανομετρικό ύψος μέχρι και 17.5 μέτρα στα 61.6€ από Πολωνία!
2

Όσοι έχετε λιμνούλες, πισινούλες και δεξαμενές, η TOPSHAK TS-WP1 θα σας σώσει.

Angroid.gr
Logo