Δεδομένα
0
Widgets για (απ)ενεργοποίηση δεδομένων και επιλογή Δικτύων στο Android 5.0
0

Δύο πολύ χρήσιμα Widgets με τα αντίστοιχα Plugins τους για Tasker και Locale

Angroid.gr
Logo