μίμηση φωνής
0
Η Alexa θα μπορεί σε λίγο καιρό να μιμείται τη φωνή οποιουδήποτε (ζωντανού ή νεκρού!)
0

Η A.I. και οι δυνατότητές της συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς οδεύουμε σε ένα μέλλον... ρομποτικό!

Angroid.gr
Logo