προσομοίωση
0
ANYmals – Συμβαίνει τώρα! Προσομοιώσεις και εξελιγμένοι αλγόριθμοι μαθαίνουν στα ρομπότ να περπατούν!
0

Ένας στρατός από 4000 εικονικά ρομπότ εκπαιδεύεται, μαθαίνει και βοηθά τα ρομπότ του μέλλοντος να περπατούν όπως κι εμείς!

Angroid.gr
Logo